Dat is hoe ik test

Finn de Koning

Te realiseren de mensen vaak niet dat een product op dezelfde manier wij, maar slechts met onze ijsblokjemachines wordt getest. Zo, nemen wij de producten aan het laboratorium, voeren tests uit, en stellen hen aan klanten voor. Wij doen dit in grondig, eerlijk, en de transparante manier, om het product ervoor te zorgen is zo veilig en gezond mogelijk. Als u denkt dat onze producten voor u veilig of gezond zijn, moedig ik u aan om een dichtere blik te nemen en als u op onze adressenlijst voor productnieuws, updates en informatie wilt zijn, gelieve ons een e-mail te verzenden. Als u e-mailupdates over de ijsblokjemachines wilt ontvangen, of informatie krijgen over onze product het testen, volg ons op Facebook, Instagram, Twitter of Facebook, of teken aan het bulletin van onze website in.

Wij zijn nog tijdens het aanpassen aan de nieuwe methodes en evolueren onophoudelijk onze proces en methodes om u tegen om het even welk en al gevaar beter te beschermen. Om een weinig meer informatie over de gevaren van een machine of onze huidige veiligheidsprotocollen te geven, gelieve te klikken hier.

De ijsblokjes hebben een hoog smeltpunt en dit maakt tot hen een ideale kandidaat voor het smelten. Wanneer u de ijsblokjes giet, kunnen zij omhoog door de machine reizen en in contact met het hitteelement komen, veroorzakend het om te smelten. De hitte wordt dan gedragen door de ijsblokjes in de machine die, die de druk verhoogt en het smelt. Dit kan tot een explosie leiden. Dit gebeurt wanneer de druk in de machine begint te stijgen. Als u een machinehuis gaat nemen, te lezen gelieve zeer zorgvuldig de instructies. De volgende stappen zullen helpen uw machinebrandkast houden.

Dank aan ons testlaboratorium, kunnen wij te weten komen welke werken goed in onze ijsblokjes, en dan wij en meer een beetje aan de mengeling teruggaan toevoegen om de perfecte proevende ijsblokjes te bereiken.

Het Ijsblokjelaboratorium

Wij zijn een kleine en vriendschappelijke ijsblokjeonderneming. Ons team bestaat uit een team van 3. Ik ben Fin. Fin heeft altijd van gehouden ijsblokjes te maken en hij begon op een zeer jonge leeftijd. Na het werken vele jaren als werktuigkundige nam hij de droom van de bouw van zaken op. In het jaar 2007, besliste Fin zaken te beginnen genoemd het bedrijf van de ijsblokjemachine. Hij besliste een klein testlaboratorium te bouwen om de betrouwbaarheid van al onze ijsblokjemachines te testen. Fin heeft een verbazend oog voor detail. Hij heeft vele jaren bouwend een groot aantal machines besteed en nu bereid geweest om deze deskundigheid aan gebruik te zetten. Ik ben een zeer gelukkige mens!

In deze post die ik heb willen om een aantal van de belangrijkste aspecten van het machineontwerp bespreken en hoe het ontwikkeld=werd= in de laatste jaren.

Wij geloven in een proces en een reeks procedures die transparant, reproduceerbaar en eerlijk is. Wij streven de meest objectieve, objectieve en nauwkeurige bron van informatie over de wetenschappelijke methode te zijn ernaar beschikbaar aan het publiek. Wij zullen slechts resultaten van onze tests publiceren die met de wetenschappelijke methode verenigbaar zijn.

U kunt Fin op Twitter hier volgen

De ijsblokjemachines is een open bronproject. De broncode is vrij beschikbaar onder de GPLv3-vergunning. Ik ben altijd open aan suggesties en verbeteringen. Contacteer me met om het even welke vragen.

Ik ben dankbaar aan Martin von Löwis en de gemeenschap van Free Software Foundation voor het ontvangen van de website en het verstrekken van het vrije ontvangen. Ik ben ook dankbaar aan vele mensen de van wie bijdragen me hebben helpen om dit project te realiseren. Gelieve te lezen zorgvuldig de volgende richtlijnen alvorens of contacterend me met om het even welke vragen te becommentariëren. Gelieve te merken op dat ik niet verantwoordelijk voor uw juridische gevolgen ben als u deze richtlijnen overtreedt.